Z historie knihovny

Umístění knihovny

 • Veřejná čítárna v zasedací síni obecního zastupitelstva v měšťanské škole (r. 1918)
 • Knihovna sokolská ve školní tělocvičně později v bývalé třídě (r. 1920)
 • Knihovna Hospodářsko-řemeslnické besedy v hostinci B. Špicara č. p. 210, později přemístěna do nově postavené budovy Kampeličky č. p. 508 (r. 1928)
 • Knihovna umístěna v soukromé budově ve středu města č. p. 270, dnes Hronovská ulice (r. 1963)
 • Přestěhování do nově upravené místnosti v budově MNV (r. 1971), ze skladu vybudováno dětské oddělení (r. 1976), znovu získáno místo pro sklad (r. 1983)
 • Částečné přestěhování do Kostelecké ulice č. p. 370 – půjčovna pro dospělé a sklad spojený s kanceláří, dětské oddělení zůstalo v přízemí MěNV (r. 1988)
 • Dětské oddělení přestěhováno do přízemí základní školy (r. 1991)
 • Přestěhováno i oddělení pro dospělé čtenáře, sklad a pracovna (r. 1993)
 • Od roku 1993 doposud je celá knihovna umístěna na náměstí Horníků v přízemí základní školy.

Významná data

 • 1872 Založena Hospodářsko- řemeslnická beseda, která provozovala besední knihovnu
 • 1896 Tělocvičná jednota Sokol zakládá vlastní spolkovou knihovnu
 • 1901 Založen Rolnicko-čtenářský spolek „Svornost“
 • 1918 Zřízena veřejná čítárna
 • 1919 Zákon o veřejných knihovnách obecných
 • 1920 Knihovna Sokola a Knihovna Hospodářsko-rolnického spolku se stávají knihovnami veřejnými
 • 1945 Uváděna jen jedna knihovna ve správě národního výboru
 • 1951 Do knihovny předán i fond Rolnicko-čtenářského spolku „Svornost“
 • 1959 Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
 • 1970 Profesionalizace knihovny
 • 1976 Krajské uznání v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“
 • 1996 Do knihovny zakoupen první počítač
 • 1998 Zahájen automatizovaný výpůjční systém v oddělení pro dospělé čtenáře
 • 1999 Zahájen automatizovaný výpůjční systém v oddělení pro děti
 • 2001 Zákon č. 257 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • 2005 Zaveden veřejně přístupný internet
 • 2008 Zapojení do celostátního projektu „Knížka pro prvňáčka“
 • 2013 Druhé místo v celostátní soutěži dětských oddělení „Kamarádka knihovna 2012“ v kategorii měst s 3001 – 5000 obyvatel 
 • 2015 Třetí místo v celostátní soutěži dětských oddělení „Kamarádka knihovna 2014“ v kategorii měst s 3001 – 5000 obyvatel 
 • 2017 Třetí místo v celostátní soutěži dětských oddělení „Kamarádka knihovna 2016“ v kategorii obcí do 5000 obyvatel 
 • 2018 Zapojení do celostátního projektu „S knížkou do života“

Knihovníci (dle dostupných materiálů)

 • J. Friede – veřejná čítárna
 • Vilém Téra
 • Bohdan Špicar
 • Václav Špicar (1942-1970)
 • Marie Hrubčínová (1960-1990)
 • Jana Sehnalová (1990-
 • Alice Peroutková (1990-1991)
 • Emilie Dynterová (1991-1994)
 • Naděžda Hurdálková (1991-2018)
 • Marcela Drbohlavová (2018-

 Současnost a knihovna

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší je univerzální veřejnou knihovnou, jejímž zřizovatelem je město Rtyně v Podkrkonoší. Knihovna nabízí téměř 22 000 svazků, 25 titulů časopisů, regionální tisk, od roku 2005 veřejný internet. Najdete nás na náměstí Horníků v budově staré školy.

Provoz knihovny je plně automatizován. Nejprve byl v únoru 1998 spuštěn automatizovaný výpůjční protokol v dospělém oddělení a v září 1999 i v dětském oddělení. Po malých stavebních úpravách jsme propojili dětské a dospělé oddělení a nyní půjčujeme přes jeden výpůjční pult. Od roku 2005 používáme knihovnický systém Clavius. Nedostatek skladovacích prostor jsme v roce 2009 vyřešili pořízením posuvných kompaktních kovových regálů, kdy se na stejné ploše zvýšila kapacita uložených dokumentů o 1/3.

Knihovnická práce je však mnohem rozmanitější, není omezena jenom na výpůjční činnost. V knihovně se realizuje řada veřejných vzdělávacích pořadů a vystoupení, jak pro dospělé čtenáře, tak především pro děti. Ty jsou účinně doplňovány výstavkami, literárními a výtvarnými soutěžemi, tvůrčími dílnami. Sledujeme dění v knihovnickém světě a tak jsme se v roce 2018 zapojili do projektu S knížkou do života, který je inspirován mezinárodním projektem Bookstart. Cílem projektu je informovat rodiče o možnostech a potřebě společného čtení s dětmi a to prakticky od jejich narození. Začali jsme systematicky pracovat s touto novou, specifickou skupinou uživatelů naší knihovny a připravujeme pro ně zajímavé programy.

Týdenní výpůjční doba pro veřejnost představuje 23 hodin.

Knihovna se zapojuje do významných celostátních akcí – např. Březen-měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Pasování, Už jsem čtenář, Kde končí svět, soutěž dětských oddělení Kamarádka knihovna, …

 

Knihovna je členem:

SKAT – sdružení uživatelů knihovního systému LANius

SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Klub dětských knihoven SKIP

Pondělí   12–16 h
Úterý 8–12 h 13–17 h
Středa   12–16 h
Čtvrtek 8–12 h 13–17 h

Během letních prázdnin:

Úterý 8–12 h 13–17 h
Čtvrtek 8–12 h 13–17 h

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší
nám. Horníků 440
542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Provozovatelem webu je společnost Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše