Služby


Oddělení pro děti a mládež

Fond dětského oddělení, který obsahuje cca 6700 svazků je rozdělen do čtyř věkových kategorií (6-8 let, 8-10 let,
10-12 let, 12- více let).

Děti si také mohou vybírat z této nabídky časopisů:

 • Čtyřlístek
 • Kačer Donald
 • Barbie
 • Top dívka
 • Dívka
 • Modelář
 • Bravo Girl
 • Bravo
 • Tom a Jerry

Oddělení pro dospělé čtenáře

V tomto oddělení si čtenáři mohou vybírat z volně přístupného fondu cca 7 000 dokumentů. Dalších cca 8 000 svazků knih je uloženo ve skladu knihovny, odkud Vám knihy rádi osobně podáme. K vyhledávání konkrétních titulů slouží elektronický katalog, který nabízí i složitější možnosti vyhledávání. V katalogu můžete využít i nabídky Vaše čtenářské konto, kde můžete získat přehled Vašich výpůjček, zjistit aktuální stav. Stačí zadat číslo Vaší průkazky a pin, který se skládá z dvojčíslí roku, dvojčíslí měsíce a dvojčíslí dne narození. (např. narozen 12. 7. 1978 - váš pin bude: 780712). Zde si můžete také sami prodloužit výpůjčky. Pozor! Ty, které jsou zamluvené jinými čtenáři, už nelze prodloužit a je nutné je vrátit. Pokud si čtenář vybere knihu, která je momentálně vypůjčená, může si ji rezervovat.

Čtenáři mají k dispozici v naší knihovně tuto nabídku časopisů:

 • Květy
 • Reflex
 • Svět obrazem
 • Rodným krajem
 • Lidé a země
 • Země světa
 • Krkonoše
 • Naše rodina
 • Krkonošské noviny
 • Poradce
 • Receptář
 • Zahrádkář
 • Chatař, chalupář
 • Můj dům
 • Dům a zahrada
 • Domov
 • Pěkné bydlení
 • Home
 • Svět kuchyní
 • Svět koupelen
 • Vlasta
 • Tina
 • Svět ženy
 • Burda
 • Praktická žena
 • Creative Amos
 • Sandra
 • Verena
 • Diana Baby
 • Maminka
 • Betynka
 • Rodiče
 • Jak na počítač
 • Computer

Další služby, které oddělení poskytuje:

 • MVS - meziknihovní výpůjční služba
 • bibliograficko-informační služba
 • donášková služba "Knihy až do domu"
 • kopírování textů z materiálů knihovny
 • prodej vyřazených knih a periodik
 • exkurze pro mateřské a základní školy
 • knihovnicko - informační lekce pro MŠ a ZŠ
 • besedy o literatuře
 • literární a vědomostní soutěže, kvízy
 • tvůrčí výtvarné dílny
 • laminování dokumentů
 • Internet

Donášková služba "Knihy až do domu"

Knihovna rozšiřuje služby návštěvníkům knihovny o donáškovou službu, která je určena zdravotně znevýhodněným občanům, kterým může přístup do naší knihovny dělat problémy. Tituly je možné si vybrat pomocí on-line katalogu nebo nechat výběr na pracovnicích knihovny. Obracíme se proto na zájemce o tuto službu, aby nahlásili své jméno, adresu a druh knih, o které by měli zájem na tel.: 499 888 562 nebo elektronicky na adrese: info@mkrtyne.cz. Vybrané knihy bychom pak v dohodnutém termínu přivezly přímo do domácnosti. Služba je bezplatná.


Internet

Provozní řád

 • Pracoviště s internetem je otevřeno: Pondělí + středa 12-16 hodin, úterý 9-12, 13-18 hodin, čtvrtek 9-12, 13-17 hodin.
 • Uživatelem Internetu může být každý čtenář a návštěvník knihovny. Děti do 15-ti let se mohou stát uživateli Internetu až na základě písemného souhlasu rodičů nebo předložení čtenářského průkazu.
 • Uživatel je povinen na požádání pracovnice knihovny prokázat svou totožnost předložením platného občanského průkazu.
 • Uživatel je povinen před zahájením své činnosti na počítačovém pracovišti oznámit tuto skutečnost knihovnici u výpůjčního pultu.
 • Uživatel si může předem zamluvit místo, maximálně však na jednu hodinu. Doba prodlení je max. 15 min. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 499 888 562.
 • U počítače mohou pracovat nejvýše dvě osoby. Uživatel pracuje individuálně. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům. Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sítě internet.
 • Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace, které jsou stažené z internetu. Počítač předejte v původním stavu!
 • Uživatel po dobu, po kterou využívá počítačové pracoviště, je povinen zacházet se zapůjčeným majetkem tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 • Dojde-li ze strany uživatele nedbalostí či úmyslem k poškození výpočetní techniky, je uživatel povinen uhradit tuto škodu v plné výší.
 • Při práci na počítači je uživatel povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní návštěvníky knihovny (hlukem a pod.) V prostorách knihovny není dovoleno kouřit ani konzumovat nápoje a potraviny.
 • Využití elektronické pošty je možné pouze z vlastní poštovní schránky založené uživatelem u některého z poštovních serverů.
 • V případě, že počítač nepracuje jak má, je uživatel povinen okamžitě přerušit práci na počítači a tuto skutečnost nahlásit knihovnici u výpůjčního pultu, která zajistí nápravu. Resetovat a vypínat PC je přísně zakázáno.
 • Po ukončení činnosti zaplatí uživatel u výpůjčního pultu poplatek za práci na počítači (strojový čas) dle ceníku a vyčká doby než knihovnice zkontroluje počítačové pracoviště. Soubory je možné se souhlasem knihovnice vytisknout. Při tisku účtujeme i nechtěné výtisky.
 • Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel odnést na přenosných nosičích (flash…).
 • Návštěvníci mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem. Všichni uživatelé nesmí navštěvovat stránky propagující fašistickou nebo rasistickou ideologii.
 • Uživatel musí dbát pokynů pracovnic knihovny. V případě porušení provozního řádu může být vykázán. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u internetu.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.