Pasování prvňáčků za čtenáře 2016

„Pasování prvňáčků za čtenáře“ proběhne v naší knihovně v pátek 10. 6. 2016. Děti kromě průkazky do knihovny obdrží i knihu „Knihožrouti“ z projektu „Knížka pro prvňáčka“, kterou letos pro tuto příležitost napsala Klára Smolíková, ilustrovala Bára Buchalová.

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže "Jak je to s králem"

Vítězové místního kola literární soutěže „Jak to bylo s králem“, která byla vyhlášená ke 700. výročí narození Otce vlasti Karla IV., se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola v Nové Pace. Naši knihovnu reprezentovali: Vendula Bartáková, Karolína Čiháková, Johana Šimková, Tomáš Fofonka, David Hakl, Adam Janko a Jakub Klusáček. Děti se na místě zapojily i do hodnocení nejlepších výtvarných prací na dané téma. Po vyhlášení výherců a dobrém obědě, děti poznávaly město formou hry.

Program pro děti "Kamil neumí lítat"

„Kamil neumí lítat“ je název moderní pohádky o špačkovi knihomolovi, se kterou jsme seznámili děti z první a druhé třídy ZŠ. Na jednoduchém příběhu se děti přivádí k poznání, že každý jedinec má své nezastupitelné místo ve společnosti, zároveň se akceptuje důležitost četby, vzdělání, spolupráce a tolerance. V programu se používají prvky kritického myšlení a dramatické výchovy.

Programy pro děti zaměřené ke 700. výročí narození Karla IV.

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší připravila pro žáky základní školy program, ve kterém si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Děti se zábavnou formou pomocí přesmyček dovědí základní životopisná data o jeho životě. Pracují ve skupině. Každá skupina dostane kreslenou postavu Karla IV. a postupně, za správné řešení kvízových otázek, získává možnost si vybarvit část králova oděvu. Výtvarné práce jsou vystaveny v prostorech knihovny, kde si je můžete prohlédnout.
Naším cílem bylo zajímavou formou přiblížit život a dílo Otce vlasti - Karla IV.

Šestnáctá Noc s Andersenem ve znamení námořníků

Letošního již 16. ročníku NSA se ve Rtyni v Podkrkonoší zúčastnilo: 18 dětí, 1 knihovnice, 3 pomocníci
Celý večer byl zaměřen na námořnickou tematiku, protože jsme si připomínali 180. výročí vzniku pohádky Malá mořská víla. Nejprve jsme děti seznámili s pohádkářem H. Ch. Andersenem a převyprávěli jmenovanou pohádku. Potom jsme s dětmi vyrazili do přírody a při hře je seznamovali s živočichy, kteří žijí v moři. Po pečlivém přečtení informací děti odpovídaly na všetečné otázky. Na konci cesty je čekal poklad. Po návratu do knihovny jsme vyráběli mořské akvárium z krabice od bot. Potom děti poznávaly zvuky – šumění moře, motor lodě, volání racků, zpěv delfínů, příboj. Následovala hra BINGO s námořnickými obrázky. Když jsme si vysvětlili funkci majáků, děti skládaly puzzle tohoto důležitého zařízení. Pak vyrazily na stezku odvahy, která spočívala v tom, že po tmě šly do blízkého parku a na cestu jim svítily majáky. Byly to sklenice se svíčkou a obrázkem majáku. Na konci cesty se děti podepisovaly na připravenou listinu. Když jsme se vrátili zpět do knihovny, děti vymýšlely příběhy s námořnickou tematikou, které jsme si nakonec přečetli. Za splněné úkoly byly děti průběžně odměňované čokoládovými zlaťáky. Nakonec jsme si pustili nabízenou audio pohádku Malá mořská víla s hlasem Ladislava Freje, která se nám moc líbila a rádi bychom poděkovali firmě Autiotéka za možnost stáhnout si pohádku zdarma.
Noc byla dlouhá a nedá se říci, že bychom spali. Spaní je opravdu to nejnáročnější na celé akci!
Každoročně se zapojujeme do veřejné sbírky pro dětský hospic v Malejovicích. Letos jsme odeslali na konto nadace Klíček částku 1030 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Březen - měsíc čtenářů 2016

Začátkem měsíce března jsme zakoupili do dětského oddělení sedací vak pro děti v pestré oranžové barvě. Rádi bychom tak vytvořili útulnější prostředí pro přátelská setkávání dětských čtenářů. Přijďte si vyzkoušet jeho pohodlí.
Ptejte se knihovny
ČTESYRÁD
Rosteme s knihou
Biblio Help
Celé Česko čte dětem