Pasování prvňáčků za čtenáře

Ve středu 4. 6. 2014 budou žáci z prvních tříd "Pasováni za čtenáře". Děti dostanou čtenářský průkaz na rok zdarma. Zároveň obdrží knížku z projektu "Knížka pro prvňáčka" od Magdaleny Wagnerové s ilustracemi Pavla Sivka "Od A do Zet". Knihu jsme získali díky grantu Svazu knihovníků a informačních pracovníků, do kterého se každoročně zapojujeme. Letos byl vyhlášen již šestý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Setkání dětských čtenářů z Náchodska a Trutnovska dne 26. 5. 2014

Na čtvrtek 26. 5. 2014 jsme pozvali do Rtyně v P. dětské čtenáře z Náchodska a Trutnovska na 26. minisjezd dětských čtenářů. Letos na téma: Poznáváme středověk. Děti se budou seznamovat s rytířskými vlastnostmi, ideály, zbraněmi, oděvy...Celkem očekáváme 50 dětí a 12 knihovnic z Úpice, Batňovic, Rtyně, Červeného Kostelce, Hronova, Náchoda, Broumova.

Podpora dětského hospicu v Malejovicích

Každoročně pořádáme pro děti pohádkovou "Noc s Andersenem" zdarma. Pokud děti a jejich rodiče chtějí, mohou přispět drobnými financemi na dětský hospic v Malejovicích. Letos děti darovaly 140,- Kč. Společně s naším příspěvkem jsme na podporu dětského hospice odeslali 1 640,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

Velikonoční výtvarná dílna

Zveme všechny děti na velikonoční výtvarnou dílnu do naší knihovny. Bude se konat ve středu 2. 4. 2014 od 12 do 16 hodin. Těšíme se na Vás.

Noc s Andersenem 2014

Dne 4. 4. 2014 se bude konat v naší knihovně již čtrnáctá "Noc s Andersenem" pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ. Letos bude ve znamení pátrání s komisařem Vrťapkou. Přihlášky na akci si děti mohou vyzvednout během půjčování v knihovně. Kapacita je 25 míst, proto neváhejte a přihlašujte se!

Přístup do Mediální databáze v rámci akce "Březen-měsíc čtenářů"

Milí čtenáři naší knihovny, rádi bychom Vám nabídli v rámci Března-měsíce čtenářů přístup do Mediální databáze firmy Anopress. Tento přístup bude časově omezen, tj. od 17. 2. 2014 do 31. 3. 2014. Databáze obsahuje české deníky včetně regionálních, přepisy některých rozhlasových a televizních pořadů, vybrané zpravodajské a informační servery a populárně naučné časopisy v retrospektivě od roku 1996. Stačí přijít do knihovny a u knihovnice si vyzvednout přihlašovací údaje do databáze. Přijďte si vyzkoušet tuto zajímavou nabídku.
Ptejte se knihovny
ČTESYRÁD
Rosteme s knihou
Biblio Help
Celé Česko čte dětem