Programy pro děti zaměřené ke 700. výročí narození Karla IV.

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší připravila pro žáky základní školy program, ve kterém si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Děti se zábavnou formou pomocí přesmyček dovědí základní životopisná data o jeho životě. Pracují ve skupině. Každá skupina dostane kreslenou postavu Karla IV. a postupně, za správné řešení kvízových otázek, získává možnost si vybarvit část králova oděvu. Výtvarné práce jsou vystaveny v prostorech knihovny, kde si je můžete prohlédnout.
Naším cílem bylo zajímavou formou přiblížit život a dílo Otce vlasti - Karla IV.

Šestnáctá Noc s Andersenem ve znamení námořníků

Letošního již 16. ročníku NSA se ve Rtyni v Podkrkonoší zúčastnilo: 18 dětí, 1 knihovnice, 3 pomocníci
Celý večer byl zaměřen na námořnickou tematiku, protože jsme si připomínali 180. výročí vzniku pohádky Malá mořská víla. Nejprve jsme děti seznámili s pohádkářem H. Ch. Andersenem a převyprávěli jmenovanou pohádku. Potom jsme s dětmi vyrazili do přírody a při hře je seznamovali s živočichy, kteří žijí v moři. Po pečlivém přečtení informací děti odpovídaly na všetečné otázky. Na konci cesty je čekal poklad. Po návratu do knihovny jsme vyráběli mořské akvárium z krabice od bot. Potom děti poznávaly zvuky – šumění moře, motor lodě, volání racků, zpěv delfínů, příboj. Následovala hra BINGO s námořnickými obrázky. Když jsme si vysvětlili funkci majáků, děti skládaly puzzle tohoto důležitého zařízení. Pak vyrazily na stezku odvahy, která spočívala v tom, že po tmě šly do blízkého parku a na cestu jim svítily majáky. Byly to sklenice se svíčkou a obrázkem majáku. Na konci cesty se děti podepisovaly na připravenou listinu. Když jsme se vrátili zpět do knihovny, děti vymýšlely příběhy s námořnickou tematikou, které jsme si nakonec přečetli. Za splněné úkoly byly děti průběžně odměňované čokoládovými zlaťáky. Nakonec jsme si pustili nabízenou audio pohádku Malá mořská víla s hlasem Ladislava Freje, která se nám moc líbila a rádi bychom poděkovali firmě Autiotéka za možnost stáhnout si pohádku zdarma.
Noc byla dlouhá a nedá se říci, že bychom spali. Spaní je opravdu to nejnáročnější na celé akci!
Každoročně se zapojujeme do veřejné sbírky pro dětský hospic v Malejovicích. Letos jsme odeslali na konto nadace Klíček částku 1030 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Březen - měsíc čtenářů 2016

Začátkem měsíce března jsme zakoupili do dětského oddělení sedací vak pro děti v pestré oranžové barvě. Rádi bychom tak vytvořili útulnější prostředí pro přátelská setkávání dětských čtenářů. Přijďte si vyzkoušet jeho pohodlí.

Velikonoční výtvarná dílna pro děti 2016

Zveme všechny děti na "Velikonoční výtvarnou dílnu 2016", která se bude konat v naší knihovně ve středu 16. 3. 2016 od 12 do 16 hod.

Noc s Andersenem 2016

Zveme děti ze třetích a čtvrtých tříd na šestnáctý ročník Noci s Andersenem. Letos na nás čeká námořnická výprava za dobrodružstvím. Příhlášky si zájemci vyzvednou během půjčování v knihovně. Přednost mají čtenáři naší knihovny!

Březen - měsíc čtenářů 2016

Knihovna se, jako každoročně, připojuje k celostátní akci „Březen-měsíc čtenářů“. V rámci této akce budeme pořádat:
Dne 16. 3. 2016 od 12 do 16 hod. velikonoční výtvarnou dílnu pro děti. Připravujeme vyrábění na motivy jarní přírody.
Dne 18. 3. 2016 od 14 hod. velikonoční setkání se seniory z pečovatelské služby.
Dne 23. 3. 2016 přednášku Martiny Bittnerové pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ na téma: Barunka – její skutečný příběh. Program seznamuje s životem nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Probírá její skutečné dětství versus příběh Babičky i osudy jejích dětí.
Ve stejný den pro žáky 7. a 8. třídy ZŠ přednášku na téma: Velikáni za zrcadlem – nejslavnější čeští spisovatelé 19. století – Božena Němcová a Karel Hynek Mácha a tajemství jejich životů. Jaké měli dětství, záliby, umělecké osudy? Co nás na nich přitahuje kromě jejich umění?
Vyvrcholením letošního BŘEZNA bude již šestnáctá Noc s Andersenem, která letos připadla na 1. dubna. Pro děti bude připraven bohatý program v duchu námořnických výprav. Upozorňujeme zájemce o spaní v knihovně, tj. žáky 3. a 4. třídy, že si mohou přihlášky na akci vyzvednout během půjčování v knihovně. Přednost mají čtenáři naší knihovny!
Ptejte se knihovny
ČTESYRÁD
Rosteme s knihou
Biblio Help
Celé Česko čte dětem